Identyfikacja wizualna

Linie graficzne: stworzona na własne potrzeby identyfikacja 21 Grafik oraz dla Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej.

Ostatnie projekty